SEYİT ALİ'NİN HİKAYESİ

 
           Dersim'in Ovacık ilçesinin Munzur Gözeler bölgesinde, Seyit ve Şıx Hasan  adında iki kardeş yaşarmış. Bu kardeşlerden Seyit'in Kal ve Kew isimli iki oğlu varmış. Kew'in de Aslan, Beyt, Maksut, isimli üç erkek çocuğu varmış. Bunlardan Maksut'un,Söylemez(Lal), Hölük, Bozık, Laçin, Aşık, Ferhat ve Xano (Xanoğlu) olmak üzere yedi erkek evladı olmuştur.
      
           Anlatıldığına göre Xanoğlu'nun Ovacık'ta yaşayan torunları dışında  Seyitxan ve Seyit Ali adında iki torunu daha varmış. Fakat bunlar hakkında bölge insanı net bilgiye sahip değildir. Xanoğlu Ovacık'ın Ziyaret köyünde yaşamıştır. Dedesi Kew nedeniyle bunlara da Kew  denmiştir.
       
            Xanoğlu'nun torunları, aşireti diğer aşiretler karşısında temsil etmiştir. Aşiret içinde yaşanan çeşitli çekişmeler nedeniyle Ovacık'ın Ziyaret köyünden Hozat civarında bulunan Kom köyüne taşınırlar. Bu köyde Koç uşağı aşireti yaşamaktadır. Bu köyde yedi sene yaşadıktan sonra tekrar Ziyaret'e dönerler.
       
           Ovacık Bölgesinde yaşayan Kal, Koç ve Kew'in soyundan gelen on beş aşiretin hepsine birden SEYDAN denir.
        
             Seyit Ali, büyüklerimizden öğrendiğimize göre, Dersim'in Ovacık ilçesinin Ziyaret köyünden Sivas'ın Kangal İlçesine; buradan da Sarız'ın Çağşak köyüne göçmüştür. Aşireti KEW'dir. Dili Kürtçe'nin Kırmançki-Dımılki (ya da uydurulmuş söylemiyle Zazaca) dır. Seyit Ali'nin Ginili Aşireti ile ilişkisi yoktur. Çağşak köyünün kurucu ailesi Velikanlar Ginili Aşireti mensubudur ve Seyit Ali gibi Kürtçenin Dimili Lehçesini konuşmaktadır. Bu nedenle köydeki  Kürtçenin Kurmanci Lehçesini kouşanlar, Dimilki konuşanların hepsine birden Ginili demişlerdir. Bu nedenle Seyit Ali de ginili bilinmiştir. Oysa Ginili aşireti ile hiç bir ilişkisi yoktur.
        
           Seyit Ali Dersim'den üç yeğeni ile birlikte göç etmiştir. Bu yeğenlerinden Ali Kalê Çağşak'a, Munzur Söbeçimen köyüne, Usê Sıleman  da Kırkısrak köyüne yerleşmiştir.
        
           Seyit Ali, 1800'lü yılların başlarında göç etmiştir. Bu tarihte, bilindiği gibi nüfus kayıtları olmadığı gibi soyadı da yoktur. Çağşak'ın kuruluşu 1804'tür. Nüfus kayıtları 1908'dir. Soyadı 1930'lardan sonra verilmeye başlanmıştır. Seyit Ali nüfusa kayıtlı değildir.
        
            Seyit Ali'nin ,Abas, Mısto ve Mahmut isimli üç erkek çocuğu vardır. Uzun süre birlikte yaşadıktan sonra  Mısto ayrı eve taşınır. Mahmut ağabeyi Abasla birlikte yaşamaya devam eder. Soyadı kanunu çıkınca Abas'la mahmut Akpınar soyadını alırken diğer kardeş Mısto da Ördek soyadını alır. Ördek soyadı Mıstonun karısı Ordê'nin bozulmuş Türkçe versiyonudur. Otoriter ve karizmatik bir kişilik olan Ordê, Mısto'nun ailesine adını vermiştir.
 
                                                                           WELAT